Ansatte i skole og barnehage er en viktig innsatsfaktor i samfunnet. Rekruttering og videre utvikling av disse profesjonsgruppene er dermed et sentralt anliggende for nasjonal politikkutforming.

Teaching and Learning International Survey (TALIS) og TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er en viktig del av dette arbeidet, hvor ansatte i skole og barnehage gis en stemme i spørsmål som angår deres profesjonelle utvikling, undervisningspraksiser, vurdering av eget arbeid, tilbakemeldinger og anerkjennelse, samt arbeidsvilkår og skoleledelse.

Gjennomføringen av TALIS-undersøkelsene er et samarbeid mellom